Register for
ISAN YOUNG TALENT

สมัคร Online
CLICK

THE MALL KORAT ISAN YOUNG TALENT
วันที่ 21 - 30 ก.ค. 60 (10 วัน)

โครงการประกวดคัดเลือก จัดการแข่งขัน YOUNG TALENT ตั้งแต่อายุ 13 - 25 ปี ที่มีความสามารถโดดเด่นโดยประเภทความสามารถ ได้แก่ Cosplay, Cover Dance, B-boy, Music Band โดยบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดทำโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และแสดงความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดอะมอลล์ทั้งในส่วนศูนย์ฯและห้างสรรพสินค้า
 • เพื่อสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องของเดอะมอลล์ นครราชสีมาโดยรวม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 • ตั้งแต่อายุ 13 - 25 ปี
 • สมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม ไม่เกิน 12 คน
 • ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับศูนย์การค้าและ/หรือห้างสรรพสินค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 • ตั้งแต่อายุ 13 - 25 ปี
 • สมัครประเภทเดี่ยว หรือทีม ไม่เกิน 12 คน
 • ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับศูนย์การค้าและ/หรือห้างสรรพสินค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าประกวด

 • รับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ THEMALL.CO.TH หรือ
  Facebook: The Mall Korat , The Mall Shopping Center

รอบการแข่งขัน


รายละเอียด Audition / รอบชิงชนะเลิศ สถานที่
Cover Dance 21 / 23 ก.ค. The Mall Parc
Cosplay 22 ก.ค. The Mall Parc
B-boy 29 ก.ค. The Mall Parc
Music Band 28 / 30 ก.ค. The Mall Parc

รอบคัดเลือก (Audition)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Pre Audition จาก Clip Vdo จะต้องมา
รายงานตัว นำเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร / การแสดงดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรนักเรียน, นักศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 4" x 6" ของผู้สมัครจำนวน 1 รูป
 • การแสดงความยาวไม่เกิน 2 นาที และเตรียม CD เพลง (หากจำเป็นต้องใช้)

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
THE MALL KORAT ISAN YOUNG TALENT

รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(Cover Dance, Music Band)


รางวัล เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล จาก เดอะมอลล์
(Cosplay, B-boy)


รางวัล เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดวงดนตรี

 • วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
 • สมาชิกในวงดนตรีทุกคนจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมวง จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีที่วงดนตรีที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น
 • สมาชิกในวงต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในวันที่ประกวดทั้ง 2 วัน
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงจะต้องสมัคร และ ส่งคลิปการแสดงทางออนไลน์เท่านั้น
 • วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งคลิปจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น ณ The Mall Parc
 • วงดนตรีที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 19.00น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

เพลงที่ใช้ในการประกวด

 • เพลงไทย จำนวน 20 เพลง เป็นเพลงลิขสิทธิ์ของจากทาง GMM GRAMMY

  รายชื่อเพลงทั้ง 20 เพลงที่ใช้ในแข่งขัน Music Band 
  รายชื่อเพลงถนัดมือ
  1.เปราะบาง - บอดี้สแลม
  2.เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช้ผู้วิเศษ) - Instinct
  3.ไม่มีใครรู้ - เป๊ก ผลิตโชค
  4.กลัว - ปาล์มมี่
  5.ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทิพย์
  6.ทางของฝุ่น - อะตอม ชนกันต์
  7.น้ำผึ่งพระจันทร์ - เจ็ทเซ็ทเตอร์
  8.จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ - อ๊อฟ ปองศักดิ์
  9.เธอมีฉัน ฉันมีใคร - ดา เอ็นโดฟิน
  10.อกหัก - บอดี้สแลม
  11.จะรักหรือจะร้าย - Klear
  12.Ooh - ปาล์มมี่
  13.อยากรู้แต่ไม่อยากถาม - Calories Blah Blah
  14.เล่นของสูง - Klear
  15.ผิดไหม - ฟาเรนไฮต์

  เพลงบังคับ
  1.โปรดส่งใครมารักฉันที - Instinct
  2.อย่าร้อนตัว - เอ็ม อรรถพล
  3.รักไม่ต้องการเวลา - Klear
  4.แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ - อ๊อฟ ปองศักดิ์
  5.ยาพิษ - บอดี้สแลม

 • สำหรับวงดนตรีที่ได้เข้า รอบคัดเลือก (28 / 07 / 2560 )ทุกวงดนตรีจะต้องเลือกเพลงบังคับที่ 1
  จำนวน 1 เพลง จากที่ผู้จัดการประกวดกำหนดไว้ให้
 • สำหรับวงดนตรีที่ได้เข้า รอบสุดท้าย (30 / 07 / 2560 ) ทุกวงดนตรีจะต้องเลือกเพลงบังคับที่ 2
  จำนวน 1 เพลง โดยห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก และ เพลงที่วงดนตรีถนัด จำนวน 1 เพลง จากที่ผู้จัดการประกวดกำหนดไว้ให้
 • วงดนตรีทุกวงจะต้องส่งรายชื่อเพลงที่จะใช้ในการประกวดพร้อมใบสมัครทุกวง

ขั้นตอนในการประกวดดนตรี

 • ผู้สมัครทุกทีมต้องส่งใบสมัครและคลิปออนไลน์
 • วันที่ 21 ก.ค. ประกาศรายชื่อวงที่เข้ารอบ คัดเลือก และ แจ้งรายชื่อเพลง 22 เพลง
  (เพลงบังคับ 5 เพลง / เพลงถนัดมือ 17 เพลง)
 • รอบคัดเลือก วันที่ 21 กค คัดเลือก 20 ทีม เพื่อเข้ารอบสุดท้าย 1
 • วง มีเวลา วงละ 10 นาที / เพลงบังคับที่1 จำนวน 1 เพลง
 • วันที่ 30 ก.ค.คัดเลือก 20 ทีม เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
 • รอบสุดท้าย 1 วง มีเวลาวงละ 15 นาที / เพลงบังคับที่ 2 จำนวน 1 เพลง และ เพลงถนัด จำนวน 1 เพลง
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงต้องส่งคลิปการแสดงวงดนตรีสด (1เพลง) ที่เห็นสมาชิกทุกคน โดยไม่มีการ ตัดต่อ มากับใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดยต้องเป็นลิงค์จาก Youtube เท่านั้น
 • การส่งคลิปการแสดงสด ห้ามใช้เครื่อง SEQUENCER COMPUTER และ อุปกรณ์ MIDI ในการทำดนตรี และ ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องใช้เครื่องดนตรีเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดเด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคสำหรับกีต้าร์
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวง จะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและ ข้อรับรองโดยเคร่งครัด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถาม รายละเอียด ต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว แต่หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเอง หรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมกลางมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด ได้ทันที

กติกาสำหรับรอบแรก (28 / 06 / 2560)

 • วงดนตรีที่เข้าประกวดใช้เพลงบังคับเพลงที่ 1 สำหรับในการประกวด ทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลงหรือร้องเพลงได้
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาจัดวงและบรรเลงเพลงประกวดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 นาที
 • หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกกับทางคณะกรรมการด้วยว่า “เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด” เพื่อกรรมการจะได้ทราบว่าทางวงดนตรีพร้อม สำหรับการประกวด
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาสำหรับรอบ Final 
(30 / 06 / 2560)

 • วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ Final จะต้องบรรเลงเพลงบังคับเพลงที่ 2 และ เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกจากในรายชื่อเพลง 1 เพลง) ทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลงหรือร้องเพลงได้
 • วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลา จัดวง และ บรรเลงประกวดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที
 • หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกกับทางคณะกรรมการด้วยว่า “เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด” เพื่อกรรมการจะได้ทราบว่าทางวงดนตรีพร้อม สำหรับการประกวด
 • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ


 • ความสมบูรณ์ของดนตรี 20 คะแนน
 • จังหวะและทำนอง 20 คะแนน
 • ความยากของเพลง 20 คะแนน
 • ความสามารถในการร้อง 20 คะแนน
 • สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม 20 คะแนน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนใน วงดนตรี จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 • รูปถ่ายแบบเต็มวงโดยมีสมาชิกทุกคนในวง ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด B-Boy

 • 1 ทีม จะต้องมีสามชิกจำนวน 3 คน เท่านั้น
 • สมาชิกในทีมจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนทีม ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีม จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีทีมที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในการประกวดและขึ้นแสดงทุกครั้ง
 • ทุกทีมที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 29 ก.ค. 2560 10.00 – 12.00 น ณ The Mall Parc
 • ทีมที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 29 ก.ค. 2560 เวลา 19.00นThe Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

กติกาและรอบสำการแข่งขัน

 • แข่งขัน วันที่ 29 ก.ค.
 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของวันที่ 29 ก.ค.
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • การแข่งขันเป็นการแข่งแบบ B-Boy Battle 3 vs B-Boy Battle 3

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 • รูปถ่ายแบบเต็มทีมโดยมีสมาชิกทุกคนในทีม ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด CoverDance

 • 1 ทีม จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 4 - 13 คน
 • สมาชิกในวงดนตรีทุกคนจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีม จากหลายๆ สถานศึกษาได้
 • ในกรณีที่ทีมที่เข้าประกวดมีสมาชิกอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • ทีมที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และ สวมรองเท้าหุ้มส้นในการประกวดและขึ้นแสดงทุกครั้ง
 • สมัครทางออนไลน์ และ นำหลักฐานมารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้างาน
 • ทุกทีมที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 – 12.00
 • ทีมที่เป็นผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 19.00น ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

เพลงที่ใช้ในการประกวด

 • ให้ทางทีมที่เข้าประกวดระบุชื่อศิลปิน / ชื่อเพลง ที่ทางทีมจะCover
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่งขัน 1 แผ่น

กติกาและรอบสำการแข่งขัน (21 / 06 / 2560)

 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของวันที่ 21 ก.ค. 2560
 • วันที่ 21 ก.ค. 2560 คัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 20 ทีม
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • 1 ทีม มีเวลาในการแสดงทีมละ 5-7 นาที
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่วขัน 1 แผ่น

กติกาสำหรับรอบสุดท้าย (23 / 06 / 2560)

 • ทุกทีมลงทะเบียนก่อน 12.00 น ของ วันที่ 23 ก.ค. 2560
 • วันที่ 23 ก.ค. 2560 รอบสุดท้าย คัดเลือก 20 ทีม เพื่อหาผู้ชนะ
 • เริ่มการคัดเลือก 13.00 น
 • 1 ทีม มีเวลาในการแสดงทีมละ 10 นาที
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma ) มาในวันที่มีการแข่วขัน 1 แผ่น

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจนของสมาชิกทุกคนในทีม จำนวน คนละ 1 รูป
 • รูปถ่ายแบบเต็มทีมโดยมีสมาชิกทุกคนในทีม ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ


 • ท่าเต้น ความแข็งแรง พร้อมเพรียง 25 คะแนน
 • เครื่องแต่งกาย 25 คะแนน
 • ความเหมือนศิลปิน 25 คะแนน
 • Performance ของโชว์ 20 คะแนน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Cosplay

 • การประกวด Cosplay เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด
 • ผู้ประกวดจะต้องมีอายุ 13 – 25 ปีเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 ตัวละครเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับตัวละครที่เลือกมา
 • สมัครทางออนไลน์ และ นำหลักฐานมารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้างาน
 • ผู้สมัครจะต้องแจ้งตัวละครที่ทำการ Cosplay พร้อมแนบรูปภาพตัวละคร
 • ผู้สมัครต้องส่งรูปผลงานที่เคย Cosplay พร้อมกับใบสมัคร
 • ผู้ที่สมัครจะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 22 ก.ค. 2560 (เวลา10.00 – 12.00 น.)
 • ผู้ชนะจะต้องสามารถมารับรางวัลในวันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 19.00น. ณ The Mall Parc
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนำรูปภาพ คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อทุกชนิด
 • ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

กติกาและรอบสำการแข่งขัน

 • แข่งขันวันที่ 22 ก.ค.
 • ปิดรับสมัคร 12.00 น ของวันที่ 22 ก.ค. 2560
 • เริ่มการประกวด 13.00 น.
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนขึ้นประกวด เพื่อคัดเหลือ 10 คน สุดท้ายและคัดหาผู้ชนะ
 • คัดเลือก 10 คน สุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อตัวละครที่ผู้สมัครเลือกและไม่อนุญาตให้ใช้ ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง
 • อุปกรณ์ในการแสดงจะต้องไม่เป็นวัตถุอันตราย
 • ห้ามอุปกรณการแสดงที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 • ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งให้ทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการแสดง
 • มีเวลาโชว์การแสดงบนเวที ท่านละ 2 นาที
 • หากมีเพลงที่ต้องใช้ประกอบการแสดงให้นำ Audio CD (ไฟล์ .mp3 หรือ ไฟล์ .wma) มาในวันที่มีการแข่งขัน 1 แผ่น

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้ จำนวน คนละ 1 ใบ
 • รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน เต็มตัว / ครึ่งตัว จำนวนละ 1 รูป
 • รูปผลงานที่เคย Cosplay
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน / หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ


 • เครื่องแต่งกาย 40 คะแนน
 • ความเหมือนตัวละคร 40 คะแนน
 • ภาพรวมทั้งหมด 20 คะแนน

รายชื่อผู้สมัครลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ทีม
152 ปยุต อามาตรี vsn
151 กฤษภาณุ วัฒนพงษ์ bad dawg
150 น.ส วารี บุนนาค the emperor
149 ชลธาร ชื่นกมล kaonashi
148 ศุภนิดา เพ็ชรสุข ohayo
147 ด.ญ.สมฤดี ติเหลา dcj
146 ชนาพร ศรีหาราช dtc
145 นาย เผ่าเทพ กระโดนชำนาญ scrap
144 ภานุเดช พัฒนะแสง urrw band
143 เนรมิตร แสงทอง มหาดใหญ่
142 ชลิดา ภุมรินทร์ yosakoi
141 รินรดา เจตน์นอก พระโขนง
140 อดิศร โคตภูธร น้องปี1
139 อธิบดี ศรีโสดา oranges five
138 กานต์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา theindreamband
137 ธนาธิป ทัพประไพ mango band
136 สรัล สังขรัตน์ คนตัวดำ
135 ธัญลักษณ์ แซ่เซียว hexpent
134 พิมพ์ญาดา บรรจงเจริญ blink bang
133 ภูริดา ศิลานันท์ misaki dayo~
132 นายกษิดิศ ตนาภิชาติ พูดสิ
131 อภิวัฒน์ อภิวงค์งาม psd
130 นางสาว กันฐยา กลิ่นขจร กาสะลอง แบนด์
129 นายธีรภัทร เกรียงไกรวิทย์ skillreborn crew
128 กิ่งแก้ว ศรสุข ขนมครกไส้เผือก
127 นายวิทยา เจริญธัญกรณ์ roomate/roomate audio
126 รัชพล พันธ์ผา the winner
125 นายประวิทย์ ประชานันท์ sapatar
124 ศรัณย์ เลิศบัวบาน toylate
123 สุวิทย์ เฟสูงเนิน รองเท้าแตะ
122 สุกรีณา พากเพียร sugar cheese
121 นาย อมร มีแสง วง บังเอิญ
120 กรรมกร แสงจันทร์ สายสืบ
119 อาภัสรา บุญศิริกาญจน์ the pleasure
118 ลภัส ปิติไหว jinmori
117 พรนิชา เกตุโคกกรวด black pearl
116 นายเทพพิทักษ์ จารุชิต harlot
115 พัชรพล จั้นเขว้า tonyhero
114 ธัญจิรา ใจจันทึก เดี่ยว
113 กฤติมา ศรีสว่าง victoria
112 อาจณรงค์ งามรินอำไพ วง คิดไม่ออก
111 พีรยา พฤกษ์พนาเวศ blackcandy
110 วรพรรณ ไนย์กระโทก chartreuse (ชาทรูส)
109 ด.ญ.เปรมชนัน รามัญ hope
108 สุภาวดี หวานสูงเนิน fs(foursquare)
107 ธนากร กิจขจรชัยกุล บลูฮาวาย
106 นายวีรวิทย์ เสียงเสนาะ cecilia. (เซซีลีอา)
105 กฤติยา เดชาหิรัญวาณิช yorha
104 พัดชา วิโรจน์ยุติ dance จรัส sociaty
103 ชิดชนนี รื่นเมธี black ocean - mini unit
102 ริญญรัตน์ ฐิติพงษ์โอฬาร twisty
101 สุภาวดี หวานสูงเนิน fs(four square)
100 นส.อภิชญา ศรีกลาง จั๊กผู้ฆ่าแย็ค
99 สถาพร สงวนพงษ์ quiz
98 เตวิช ขวัญอยู่ the flash
97 ศาสตรา มะเดื่อชุมพร l.l.c
96 นรกมล บูรณะธารารัตน์ gif-girl-gen
95 ธนาธิป พราหมณ์ไธสง red building
94 นางสาว วิภาพรรณ ขำใจ c.a.r.d
93 ทัตพงศ์ ยุทธอาจ epic kitty
92 ว่าที่ร้อยตรีวรวิช มหิกูล believer
91 ณัชพล แก้วสว่าง ไก่กาอาลาเล่
90 นาย อุเทน ช่างเกวียน s-ze7en
89 เด็กชายกฤษฏาพล ขันธ์ดวง วงลูกหล่า
88 บุณยกร เจนวาณิชย์ตระกูล bunyakorn chenwanishtragoon
87 อัจฉรีย์ ศรีสุข scatter rock
86 กุลชาติ หนูช่วย the emotion
85 ปฏิมากร พร้อมเกียรติกุล wild hogs
84 ศาสตรา มะเดื่อชุมพร 101 dalmatians carlos de vil
83 นรวัฒน์ ฤกษ์สงเคราะห์ defvalen
82 ภัทรพันธ์ พันธุ์สกุล v.
81 นายชาญชัย อักษรวุฒิ the groove
80 วายุภักดิ์ แก้วนาสี never die
79 นางสาว ทิฟฟันนี่ ลินน์ เฮนนิงส์ mirror smile
78 วชิรภูมิ วิจิตรบุญชูวงศ์ soultiss
77 วณิชยา สิทธิมณีวรรณ second sun
76 พิมพ์ทอง เหมวัฒน์ next time
75 วงศธร สอาดจำ escape band
74 ธีรัชภัทร์ ฉอสันเทียะ loopfilament
73 นายนิติพงศ์ บุญกอง black burnz revolution
72 นาย คณพัฒน์ พงษ์พิมาย m.v.the accent
71 นายธนัท สุกรีฑา m.v.the classic
70 ชยกร ธรรมกุล kevin hell
69 ญาตาวี ศิลปะ ก๋องแก๋ง
68 วนิดา สุวรรณพันธ์ smiley
67 พงศธร ปราณีตพลกรัง venus(วีนัส)
66 ชัญญา สัมพันธ์วงศ์ estrogen
65 ลักษมณ แสงรุ่ง "i play to win"
64 นาย ณัฐพล ศรีพิสุทธิ์ บุญทุ่ม
63 นวรัตน์ ราศรี tokyo kimoji
62 มาพิมพ์ เพ็ชรนิล blinkbaraboo
61 สหรรษมน สุขสวัสดิ์ ring a bell
60 นายวงศกร สื่อกลาง ผัดหมี่โคราช
59 พรพรรษา พัดเกาะ limit
58 นางสาว สิริยากรณ์ สันโสภา blackhole
57 ชนินารถ ยอดอินทร์ sister
56 ณภัทร เลิศแสงธรรม mint
55 สิรินภา เพราะสระน้อย ufo
54 ด.ญ.อิสรีย์ เซี่ยงหลิว fourgirls
53 ณฐิณี ชวนะโกมล eye
52 ณรงค์ชัย คุ้มสุวรรณ convoy art (คอนวอย อาร์ต)
51 ธิดารัตน์ สุทัศน์ x_six
50 วรางคณา ราชวงค์ น้องต่ายผู้เกิดทันยุคหิน...
49 ภูมิพัฒน์ ชูอาวุธ สมศรี
48 นางสาว สุรัสวดี รื่นอายุ m.v.the romantic
47 เชาว์กฤช ธราสายสิน ทรานฟอร์เมอร์/ออฟติมัสไพร์ม
46 ณิชารีย์ รักษาสุวรรณ bling bang
45 เด็กหญิงกัญญ์วรา รัตนรักษ์ หมูกรอบ
44 รพิศรณ์ มงคลศรีพัฒนา alicorn
43 นายจีรศักดิ์ ถามนาศาสตร์ one hit wonders
42 เบญจวรรณ มีพร้อม candy bomb
41 ณิชา อยู่สุข aginda
40 เกศกาญน์ กอวิเศษ blinkkplack
39 พิชญาภา มากเมือง c2c
38 เตวิช ขวัญอยู่ dmc
37 วรินทร ทิพย์ทำมา black ocean
36 นาย ปกรณ์เกียรติ เทียนทอง ฟ้าคราม
35 อังคณา บุญจันดา n2fm
34 กิตติศักดิ์ คำกิ่ง โฮคาเงะรุ่น6
33 วริญญา จตุรพรสวัสดิ์ again
32 นรินทร์ เจริญดี สุดคูลแฟมิลี่v.1
31 กนกพร เบอร์ขุนทด npk band
30 เตชิต ยำยวน rollermonster
29 เกวลี หมั่นสระเกษ srong girl
28 นาย วรวงศ์ สีมีแสง the last
27 นรินทร์ เจริญดี สุดคูลแฟมิลี่
26 สายธาร ศรีปรุ nicholas
25 เธียรสิน บุญเหาะ โฮะคาเงะรุ่น7
24 นิธิกร เข็มทอง godzilla
23 กนกดารินทร์ แก่นคำ nicasio
22 ฐิติญา ชูวงษ์ the velvet
21 วรินพร ปานเดชา cool2cute
20 ด.ญ.อริสษา ศักดิบวรกุล 4 swan
19 สุปราณี ฤทธิ์ทวี amma
18 สุปราณี ฤทธิ์ทวี toyama kazuha
17 มัลลิกา อังสุนันทวิวัฒน์ pulirin
16 ธีรกิตต์ สุมาลี สุขนิยม
15 เกริกพล ยอดโยธี o-na-nong
14 ด.ญ.พีรดา มีเทียน fairy tail zero
13 ธนาทร ไชยชะนะ arianators
12 นที พลทองมาก สวนลำไยคุณป้า
11 ด.ญ.ธันยา พานประเสริฐ koe no katachi
10 กฤษณะ เทียมพักดิ์ young father
9 ด.ญ.ปาริตา ฤทธิ์ศรไกร undertale au
8 ด.ญ.ญาริณดา ศรีวิชัย gemini
7 ภูริณัฐ การปลูก สลัดอวกาศผู้ยิ่งใหญ่
6 ชาญชัย ชัยชาญ หินเหล็กน้ำ
5 นาย สิทธิโชค เอิบอาบ mixer
4 อภินันท์ คำมูล ภาวะศิลป์
3 วงศธร บุญญารักษ์ bp
2 อัญชุลี เดชผล memory
1 ศรายุท ลันดซ์แบร์ก ไนโตะ